Zapraszamy na seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z realizacji:

  1. zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającej z art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
    (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.) oraz

  2. działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, wynikającej z uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wzory formularzy sprawozdawczych z programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl
w zakładce Ekologia i Środowisko→Ochrona Powietrza→Sprawozdania
z realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych oraz na stronie www.powietrze.mazovia.pl.

Seminarium jest kierowane do pracowników urzędów miast oraz gmin odpowiedzialnych za sporządzanie wyżej wymienionych sprawozdań. Odbędzie się ono z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Szkolenia będą przeprowadzone w sześciu turach, w godzinach 10:00–15:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy
ul. Jagiellońskiej 26, w sali konferencyjnej na parterze.

Udział w szkoleniu należy zgłaszać w terminach określonych w poniższej tabeli, przesyłając na wskazane w tabeli adresy email następujące dane:

Data szkolenia

Termin zgłoszenia uczestnictwa do dnia

Adres email, na który należy przesłać potwierdzenie udziału

Nr telefonu do osób prowadzących sprawę

20 lutego 2019 r.

15 lutego 2019 r.

marta.izdebska@mazovia.pl

22/5979093

21 lutego 2019 r.

15 lutego 2019 r.

ewelina.danilowska@mazovia.pl

22/5979090

4 marca 2019 r.

22 lutego 2019 r.

beata.krzeminska@mazovia.pl

22/5979480 

7 marca 2019 r.

28 lutego 2019 r.

marta.izdebska@mazovia.pl

22/5979093

8 marca 2019 r.

28 lutego 2019 r.

ewelina.danilowska@mazovia.pl

22/5979090

12 marca 2019 r.

28 lutego 2019 r.

justyna.drzewinska@mazovia.pl

22/3563841

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z terminarzem oraz o przybycie na szkolenia zgodnie z przyporządkowaniem zamieszczonym w tabeli w pliku pn. Terminy seminariów szkoleniowych.