• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2021-03-16

Dłuższy termin dla gmin chcących skorzystać z pakietu korzyści w ramach Programu Czyste Powietrze

Do końca marca 2021 r. został wydłużony termin dla gmin na wyrażanie chęci podpisania porozumienia w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. Złożenie deklaracji przystąpienia do Programu w tym terminie umożliwi gminom skorzystanie z pakietu korzyści. Nowe porozumienia będą zawierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) do końca maja 2021 r.

Gminy, które już mają podpisane porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze otrzymają z WFOŚiGW propozycję aneksu do podpisanego porozumienia. Nie jest wymagane od nich zgłoszenie chęci uczestnictwa w pakiecie bonusowym. Aneksy do podpisanych dotychczas porozumień będą zawierane przez WFOŚiGW do końca maja 2021 r.

https://wfosigw.pl/dluzszy-termin-dla-gmin-ktore-chca-skorzystac-z-dodatkowych-pieniedzy-w-programie-czyste-powietrze/

Co obejmuje pakiet korzyści?

 1. do 30 tysięcy zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, mającego na celu pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania, w tym również pomoc w wypełnianiu wniosków;

  1. forma wsparcia: gmina otrzyma grant na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-promocyjnego; wypłata nastąpi w transzach: na start 9 000 zł na uruchomienie punktu, a następnie po 7 000 zł kwartalnie po potwierdzeniu realizacji i rozliczeniu działań informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców

  2. budżet przewidziany na tę formę wsparcia to 74 310 000 zł

 2. refundacja kosztów za wnioski dla każdej z gmin z zawartym porozumieniem;

  1. 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania (dotychczas 100 zł)

  2. 50 zł przy podstawowym poziomie dofinansowania (dotychczas 0 zł)

  3. budżet przewidziany na tę formę wsparcia to 12 000 000 zł

 3. nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku;

  1. warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie podpisanego porozumienia w sprawie uczestnictwa w Programie Czyste Powietrze

  2. budżet przewidziany na tę formę wsparcia to 16 000 000 zł

Łączny budżet przeznaczony dla gmin wyniesie rocznie około 102 310 000 zł.

Jak zgłosić chęć realizacji Programu?

Chęć uczestnictwa w realizacji Programu Czyste Powietrze powinna być zgłoszona przez gminy w formie papierowej lub elektronicznej (nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka informacja na ten temat) na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

adres: ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

email: czystepowietrze@wfosigw.pl lub poczta@wfosigw.pl

epuap: /WFOSiGW_Warszawa/SkrytkaESP

Szkolenia

W dniach:

17.03.2021 r. godz. 10.00

24.03.2021 r. godz. 10.00.

odbędą się organizowane przez WFOŚiGW szkolenia on-line przy użyciu aplikacji Microsoft Teams : „Rozliczenie dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze – wniosek o płatność”.

Chętni do uczestnictwa w szkoleniach powinni zgłaszać się poprzez wypełnienie zgłoszenia na szkolenie dostępnego na stronie internetowej WFOŚiGW oraz odesłanie skanu podpisanego zgłoszenia na adres doradztwo@wfosigw.pl

Więcej informacji o szkoleniach na stronach:

https://wfosigw.pl/i-etap-szkolenie-on-line-program-priorytetowy-czyste-powietrze-zasady-i-wniosek/

https://wfosigw.pl/ii-etap-szkolenie-on-line-rozliczenie-dotacji-w-ramach-programu-czyste-powietrze-wniosek-o-platnosc/

Opublikowano: 2021-03-16

Przez:admin