• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2020-09-09

Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego” – III edycja 2020/2021

W dniu 7 września br. rusza rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”, które Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska (w tym jakości powietrza), technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz metodami edukowania w tematyce ochrony środowiska.

Studia dedykowane są pracownikom administracji publicznej, zajmującym się ochroną środowiska. Przyjęcie na ww. studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń, a w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego.

Opłata za cały rok studiów wynosi 4950 zł (I rata – 2475 zł, II rata – 2475 zł). Osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego zapłacą jedynie 1950 zł. Z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego mogą skorzystać maksymalnie trzy osoby z jednej jednostki samorządu terytorialnego.

Rejestracja na III edycję studiów 2020/2021 potrwa do 19 września 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów, rejestracji oraz wymaganych dokumentów znajdą się pod adresem:

https://www.podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-P-ZJPJST&kategoria

oraz na dedykowanej stronie http://ceie.edu.pl/podyplomowe-studia/.

Zapraszamy!

Opublikowano: 2020-09-09

Przez:admin