• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2024-05-23

Wystartował projekt Mazowsze bez smogu!

Celem projektu jest czyste powietrze, tania energia, podniesienie jakości życia oraz pomoc ubogim energetycznie.

Na Mazowszu od wielu lat obserwowana jest zła jakość powietrza i związane z nią negatywne skutki zdrowotne wśród obywateli. Wg szacunków, corocznie 6 tysięcy Mazowszan umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza.

Główne źródła smogu na Mazowszu to sektor komunalno-bytowy i transport. Szacuje się, że w naszym województwie trzeba wymienić ponad 350 tysięcy nieekologicznych kotłów. Ponadto dominującym sposobem ogrzewania jest wykorzystanie paliw stałych.

Niska świadomość społeczna na temat szkodliwości spalania odpadów, czy też wpływu emisji ze spalania paliw stałych na jakość powietrza i zdrowie ludzi powoduje, że społeczeństwo nie wykazuje chęci zmiany systemów grzewczych na mniej emisyjne. Ponadto mieszkańcy obawiają się, iż zmiana kotła, to nie tylko koszt inwestycyjny, ale również eksploatacyjny, a procedury otrzymania dotacji wydają się być bardzo skomplikowane.

Z tych właśnie powodów na terenie naszego województwa ruszył projekt Mazowsze bez smogu!

Mazowsze bez smogu to projekt unijny finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, którego całkowita wartość wynosi 169 485 561,90 zł. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie a partnerami 98 gmin.

Projekt zakłada przede wszystkim zatrudnienie ekspertów, którzy będą doradzać mieszkańcom najlepsze rozwiązania energetyczne. Nasi ekodoradcy będą mieli wiedzę z zakresu m. in. ochrony powietrza, efektywności energetycznej, źródeł energii, jak również źródeł dofinansowania, planowania i zarządzania zarówno budżetem gminnym jak i gospodarstwa domowego.

Ekodoradcy zostaną wyposażeni w niezbędny sprzęt do wykonywania swoich obowiązków oraz profesjonalne narzędzia do kontroli.

W projekcie zaplanowaliśmy również działania edukacyjne organizowane przez ekodoradców w ich gminach, a także profesjonalny portal internetowy, na którym zgormadzone zostaną wszelkie informacje dotyczące ochrony powietrza.

Na mapce wskazaliśmy gminy, które przyłączyły się do projektu Mazowsze bez smogu.

Warto zerknąć na stronę swojej gminy i zaplanować spotkanie z ekodoradcą lub odwiedzić najbliższy punkt czystego powietrza.

Należy pamiętać, iż każda gmina na terenie województwa Mazowieckiego, powinna zatrudnić osobę na stanowisko ekodoradcy. Ten obowiązek wynika z aktualizacji Programu Ochrony Powietrza, która weszła w życie 15 grudnia 2023 r. (szczegóły dotyczące Programu i zmian w Programie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (mazovia.pl))

Projekt Mazowsze bez smogu pomoże 98 gminom zrealizować to działanie na najwyższym poziomie!

Opublikowano: 2024-05-23

Przez:admin