Wzory umów MIWOP MAZOWSZE 2020

18 maja 2020 r. przyjęto uchwałę nr 657/131/20  Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.

W załączeniu do ww. uchwały znajdują się dwa wzory umów:

Treść uchwały wraz ze wzorami umów dostępna jest tutaj.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z § 15 ust. 9  Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, decyzję o wyrażeniu zgody na przyznanie Pomocy finansowej w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2020” podejmuje Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Zatwierdzona Lista Beneficjentów zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl. Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące podpisywania umów zostaną przekazane Beneficjentom drogą pisemną. 

Informacji w sprawie MIWOP MAZOWSZE 2020 udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: