Lista Beneficjentów 2021

Lista Beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” – MIWOPiM MAZOWSZE 2021

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego 18 maja 2021 r. przyjął uchwałę nr 61/21 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Załącznikiem do ww. uchwały jest Lista Beneficjentów. Uchwałą tą przyznano gminom pomoc finansową na dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Autor: Łucja Orłow-Gozdowska (PZ)