• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2018-11-27

Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska

Uchwałą Nr 221/16 z 19 grudnia 2016 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego określił plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 grudnia 2016 r. poz. 11755.

Plan działań krótkoterminowych obowiązuje od 11 stycznia 2017 r.

Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 19 680 zł.

logo_wfosigw_w_warszawie

Opublikowano: 2018-11-27

Przez:Hubert Puchała