• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2020-12-15

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość z uchylonych programów ochrony powietrza

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/sprawozdawczosc

 

Sprawozdawczość z nowego programu ochrony powietrza

Sprawozdania z nowego programu ochrony powietrza przekazuje się za pośrednictwem internetowej platformy sprawozdawczej: https://mazowieckie.raport-pop.pl/

Każdy z podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania loguje się do platformy za pomocą swojego loginu i hasła.

Potwierdzenie przekazania sprawozdania jest generowane z platformy i przekazywane Zarządowi Województwa Mazowieckiego w wersji papierowej lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Po zalogowaniu się, w zakładce: „Pomoc” dostępna jest instrukcja obsługi platformy oraz film instruktażowy

Sprawozdanie z nowego programu ochrony powietrza za rok 2020 obejmuje okres od 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Poniżej materiały pomocnicze służące do wykonania sprawozdania za rok 2020.

Opublikowano: 2020-12-15

Przez:admin