• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2018-11-18

Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej

Uchwałą Nr 119/15 z 23 listopada 2015 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2015 r. poz. 11545.

Plan działań krótkoterminowych obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu w powietrzu dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28 905 zł.

logo_wfosigw_w_warszawie

Opublikowano: 2018-11-18

Przez:Hubert Puchała