• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2021-04-23

25 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

W związku z tym, że hałas jest ogromnym problemem, z jakim mierzy się świat, został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Świadomości i Zagrożenia Hałasem. W Polsce to święto obchodzone jest od 2000 r.

Na co dzień zanieczyszczenie hałasem jest bardzo uciążliwe nie tylko dla ludzi, ale również dla wszystkich organizmów żyjących na Ziemi. Hałas jest wszechobecny, a najbardziej dokuczliwy jest w wielkich miastach, gdzie występują rozwinięte trasy komunikacyjne, obecne są zakłady przemysłowe i usługowe, a także lotniska, komunikacja kolejowa i wiele innych.

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak uciążliwe dla naszego zdrowia jest zanieczyszczenie hałasem, powoduje on wiele negatywnych skutków dla naszego zdrowia, takich jak rozdrażnienie, zakłócenia snu, brak koncentracji, pogorszenie wydajności w pracy, agresja, apatia, a nawet zwiększenie liczby zawałów serca, zmiany w akcji serca, ciśnienia, rytmu oddychania.

W związku z powyższym, w 2002 r.  Komisja Europejska ustanowiła dyrektywę 2002/49/WE odnoszącą się do oceny zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Między innymi ma ona na celu osiągnięcie wysokiego poziomu zdrowia i ochrony środowiska oraz zapewnienie społeczeństwo dostępu do informacji dotyczącej hałasu w środowisku i jego skutków.

W 2019 i 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego opracował trzy strategiczne programy ochrony środowiska przed hałasem odnoszące się do obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, do obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz obszarów dróg krajowych. Są to:

-program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 1/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
21 stycznia 2020 r.

-program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne przyjęty uchwałą nr 29/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.

-program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 27/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
3 marca 2020 r.

-program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 48/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.

-program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 169/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.

Ww. programy wskazują kierunki i działania naprawcze, których celem jest zmniejszenie uciążliwości akustycznej, a także ograniczenie  poziomu hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, w tym terenach zabudowy mieszkaniowej.

Autor:

Kamila Miszczak

Opublikowano: 2021-04-23

Przez:admin