• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

Polityka prywatności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Przykładamy szczególną wagę do poszanowania prywatności klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej Urząd), w tym m.in. użytkowników odwiedzających serwis www.powietrze.mazovia.pl. Zależy nam na tym aby każda osoba miała pełną świadomość jakie dane pozyskujemy, w jakim celu oraz jak może chronić swoją prywatność. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale również najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnego prawa do prywatności, wdrożyliśmy niezbędne procedury oraz polityki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO. Ponadto Urząd spełnia standardy określone w normie ISO/IEC 27001:2017-06, dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki certyfikacji tej normy gwarantujemy zgodność wszystkich naszych zasad i procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych z najlepszymi praktykami wypracowanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dokładamy starań, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz, by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych.

Zgodnie z RODO, prowadzimy systematyczne audyty ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie oraz w podmiotach, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w naszym imieniu. Dzięki temu mamy pewność, że bezpieczeństwo danych, za które odpowiadamy, jest stale utrzymywane na najwyższym poziomie. Audyty w podmiotach przetwarzających są realizowane w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w:

Korzystając z serwisu www.powietrze.mazovia.pl, każdy użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Użytkownicy serwisu mają prawo do pobierania i drukowania zamieszczonych na nim całych stron bądź ich fragmentów pod warunkiem poszanowania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków należących do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wykorzystywanie w całości bądź w części materiałów zamieszczonych w serwisie, które są autorstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej: Urzędem) jest dopuszczalne pod warunkiem podania źródła informacji (adres strony serwisu, data odwołania się do informacji), natomiast korzystanie z materiałów umieszczonych na stronie serwisu, które nie są autorstwa Urzędu wymaga uzyskania zgody autora takiej informacji.

Pobieranie/drukowanie/kopiowanie/powielanie/rozpowszechnianie dostępnych w serwisie map i grafiki do celów innych niż do prywatnego użytku bez pisemnej zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest zabronione.

Strona serwisu www.powietrze.mazovia.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Urząd nie odpowiada za ich treść oraz zasady prywatności, dlatego zachęcamy do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/ plików cookie tam obowiązujących.

Polityka prywatności została opublikowana w grudniu 2018 r. W listopadzie 2020 r. zaktualizowane zostały regulaminy ochrony danych osobowych. We wrześniu 2022 r. dokonano uaktualnienia zapisów dot. polityki prywatności o informacje o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz aktualizacji zapisów polityki cookies o informacje dot. terminów retencji i określenie plików cookies niezbędnych do funkcjonowania strony.