• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2021-02-17

Dodatkowe środki dla gmin współpracujących przy realizacji Programu Czyste Powietrze

Dodatkowe środki dla gmin współpracujących przy realizacji Programu Czyste Powietrze

Zgodnie z informacjami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1714,1000-gmin-podpisalo-juz-porozumienie-w-ramach-programu-czyste-powietrze.html) dla gmin, które do końca lutego br. złożą wniosek o współpracę przy Programie Czyste Powietrze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, Fundusz przewidział pakiet korzyści finansowych.

Pakiet korzyści

 1. do 30 tysięcy zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, mającego na celu pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania, w tym również pomoc w wypełnianiu wniosków;

  1. gminy chcące otrzymać wsparcie muszą do końca lutego br. złożyć wniosek o współpracę przy Programie Czyste Powietrze

  2. wsparcie otrzyma każda gmina, która zawarła bądź zawrze do końca maja 2021 r. porozumienie

  3. forma wsparcia: gmina otrzyma grant na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-promocyjnego; wypłata nastąpi w transzach: na start 9 000 zł na uruchomienie punktu, a następnie po 7 000 zł kwartalnie po potwierdzeniu realizacji i rozliczeniu działań informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców

  4. budżet przewidziany na tę formę wsparcia to 74 310 000 zł

 2. refundacja kosztów za wnioski dla każdej z gmin z zawartym porozumieniem;

  1. 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania (dotychczas 100 zł)

  2. 50 zł przy podstawowym poziomie dofinansowania (dotychczas 0 zł)

  3. budżet przewidziany na tę formę wsparcia to 12 000 000 zł

 3. nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku;

  1. warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie podpisanego porozumienia w sprawie uczestnictwa w Programie Czyste Powietrze

  2. budżet przewidziany na tę formę wsparcia to 16 000 000 zł

Łączny budżet przeznaczony dla gmin wyniesie rocznie około 102 310 000 zł.

Chcesz znać szczegóły? Skontaktuj się

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

adres: ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

tel. (22) 504 41 00

fax (22) 504 41 39

email: czystepowietrze@wfosigw.pl lub poczta@wfosigw.pl

strona internetowa: www.wfosigw.pl; https://czystepowietrze.gov.pl/

Opublikowano: 2021-02-17

Przez:admin