• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2019-05-15

Inauguracja Zielonego Tygodnia UE 2019

Green Week/ Zielony tydzień

Zielony Tydzień to cykl wydarzeń organizowanych przez Komisję Europejską od prawie 20 lat. Jest najważniejszą coroczną okazją do dyskusji na temat polityki środowiskowej Unii Europejskiej i sprzyja debatom między zainteresowanymi stronami na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym, mającej na celu wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityki dotyczącej ochrony środowiska.

Debaty te wspierają rozwój ogólnoeuropejskiej społeczności podmiotów działających na rzecz budowania potencjału środowiskowego i dzielenia się dobrymi praktykami, a także motywowania obywateli do zaangażowania w wysiłki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz wnoszenia własnego wkładu.

W tym roku, dzięki staraniom Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, inauguracja Zielonego Tygodnia UE 2019 odbyła się w Warszawie. Mazowsze było współorganizatorem wydarzeń, które zorganizowano w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszyscy podlegamy wpływom zachodzących zmian klimatu. Stan naszego środowiska naturalnego pogarsza się. Dlatego tak ważne, abyśmy wspólnie zadbali o kondycję środowiska i przede wszystkim podjęli działania, aby przystosowywać się do tych zmian – podkreślał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Motyw przewodni tegorocznej edycji

Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska mają ogromny wpływ na nasze życie. Poprawiają jakość wody i powietrza, chronią przyrodę i zachęcają do recyklingu. Jednak aby mogły mieć realny wpływ, muszą być wdrażane w pełni. Dlatego Zielony Tydzień UE 2019 rozpoczął się konferencją „Od przepisu prawnego do czystego środowiska wokół mnie” połączoną z debatą. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Karmenu Vella – komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Henryk Kowalczyk – minister środowiska RP, Janina Ewa Orzełowska - członek zarządu województwa mazowieckiego, Rafał Trzaskowski – prezydent m. st. Warszawy, Bartosz Dubiński – prezes zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej S.A. Moderatorem spotkania był dr Tomasz Rożek.

Piknik naukowo-środowiskowy

Wystawy, quizy, pokazy, upominki, ciekawostki naukowe i ekologiczne. Wszystko to czekało na uczestników pikniku naukowo-środowiskowego zorganizowanego z okazji Zielonego Tygodnia UE 2019, który zorganizowano na terenie ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje stoiska prezentowali m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, SGGW, Politechnika Warszawska oraz Innovenergy Sp. z o.o., Kampinoski Park Narodowy i KEZO. Wśród wielu atrakcji można było obejrzeć m.in. ekspozycję poświęconą zanieczyszczeniom wód słodkowodnych mikroplastikiem oraz ich oczyszczaniu m.in. z wykorzystaniem małż słodkowodnych oraz wystawę dotyczącą badań przyrodniczych prowadzonych przy użyciu dronów.

Młodzież dla środowiska i klimatu

Na zakończenie konferencji Komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczyli nagrody laureatom konkursów ekologicznych:

  1. „Mistrz Recyklingu” – skierowanego do uczniów szkół podstawowych, zorganizowanego przez Fundację Chlorofil pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zwycięzcą konkursu został ekozespół „Ekologicznie Zakręceni” ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach,

  2. „Adaptacja do zmian klimatu według mnie” – skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Konkurs polegał na zaprezentowaniu projektu adaptacji do zmian klimatycznych na przykładzie wybranego miasta/gminy/obszaru, a punktem wyjścia miał być wpływ człowieka na środowisko naturalne. Ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac oraz pomysłowość uczestników, komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym wyborem najlepszych prac. Ostatecznie nagroda główna zestaw gogli VR oraz dwudniowy pobyt w Brukseli połączony ze zwiedzaniem instytucji UE trafiła do Klaudii Kempczyńskiej z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. Przyznano również dwa wyróżnienia – dla Anny Jastrzębskiej i Kacpra Piątka z Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, które zostały nagrodzone zestawami gogli VR.

Opublikowano: 2019-05-15

Przez:admin