• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2021-02-16

IV Kongres Czystego Powietrza

Już w marcu ponownie odbędzie się Kongres Czystego Powietrza

Kongres jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Kongres jest dedykowany wymianie doświadczeń w zakresie ochrony powietrza. W tym roku po raz pierwszy poruszone zostaną kwestie związku emisji zanieczyszczeń do powietrza ze zmianami klimatu.

Dlaczego warto?

 • Liczne grono ekspertów

Trzy edycje Kongresu Czystego Powietrza w latach 2018-2020 zgromadziły ponad 1 300 przedstawicieli różnych środowisk, w tym administracji, naukowców, lekarzy, organizacji pozarządowych, ogólnopolskich i lokalnych mediów a także środowiska artystycznego.

 • Interesująca tematyka

Na każdym Kongresie omawiane są praktyczne zagadnienia, w tym problemy i sukcesy związane z lokalną poprawą jakości powietrza, możliwości i zagrożenia wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawa, a także dostępne instrumenty finansowe i organizacyjne. Proponowane są rozwiązania i inicjowane zmiany legislacyjne i organizacyjne.

Program

Wśród poruszanych tematów na IV Kongresie Czystego Powietrza znajdą się:

 • działania na rzecz poprawy jakości powietrza na wielu poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, obejmujące zagadnienia niskiej emisji i transportu,

 • tworzenie instrumentów prawnych, finansowych i wdrożeniowych,

 • działania edukacyjne, w tym role różnych środowisk w kształtowaniu świadomości społeczeństwa,

 • działania informacyjne, w tym sposoby komunikacji z obywatelami,

 • integrowanie celów polityki klimatycznej w ramach ochrony powietrza,

 • podnoszenie skuteczności realizowanych działań.

Czwarta edycja Kongresu jest wyjątkowo ważna dla mazowieckich samorządów ze względu na przyjęty we wrześniu 2020 r. nowy program ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego i obowiązki z niego wynikające, a także toczące się prace nad zaostrzeniem uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa.

Program kongresu dostępny jest na stronie https://kongresczystegopowietrza.pl/

Kiedy i gdzie?

Kongres przeprowadzony zostanie w formule online.

Zgłoszenia można dokonać przez strony:

https://kongresczystegopowietrza.pl/

lub

https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/kongresy/iv-kongres-czystego-powietrza-898.html?rej=1

Po rejestracji otrzymają Państwo link do platformy VIMEO, gdzie prowadzona będzie transmisja wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli brać udział w wydarzeniu zdalnie, zadając pytania i komentując wypowiedzi poprzez chat.

Ponadto transmisja wydarzenia prowadzona będzie na stronie www.transport-publiczny.pl bez konieczności rejestracji. Jednak w tym przypadku nie będzie możliwości zdalnego udziału w wydarzeniu w formie pytań i komentarzy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Opublikowano: 2021-02-16

Przez:admin