• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2021-02-19

Konkurs dla gmin - „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”

Konkurs dla gmin - „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”

Do 31 marca 2021 r. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Konkurs realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG. Konkurs ten daje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne.

Celem głównym pilotażu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach, poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które nieodpłatnie trafi do ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Nadwyżki paliwa mogą być przeznaczane na pokrycie lokalnych potrzeb energetycznych. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w naborze jest zagwarantowanie przez gminy, że gospodarstwa ubogie energetycznie, w terminie do końca trwania projektu, zostaną wyposażone w piece dostosowane do spalania pelletu posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności.

Przy spełnianiu powyższego warunku należy jednak pamiętać, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 roku tzw. uchwały antysmogowej na terenie województwa mazowieckiego można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego nie będzie wolno używać najbardziej emisyjnych kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Udział w projekcie wpisuje się zatem w działania umożliwiające realizację przepisów uchwały antysmogowej i wymianę bezklasowych źródeł ciepła, szczególnie w gospodarstwach ubogich energetycznie, dla których wypełnienie powyższych obowiązków bez uzyskania odpowiedniego wsparcia może być szczególnie trudne do wykonania.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-naboru-na-budowe-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu  

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,36,budowa-instalacjido-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu.html

Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuję, że pod koniec lutego br. planowane jest spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas którego przedstawiciele gmin będą mieli okazję zapoznać się z warunkami konkursu oraz będą mieli okazję zadać pytania pracownikom NFOŚiGW oraz MKiŚ.

Opublikowano: 2021-02-19

Przez:admin