• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-09-29

Konkurs: Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023

Województwo Mazowieckie po raz pierwszy ogłasza konkurs „Konkurs: Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023”. Celem konkursu jest docenienie i nagrodzenie wysiłków mazowieckich gmin za osiągnięcia w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przede wszystkim wdrażanie i realizowanie zapisów Programu ochrony powietrza i Uchwały antysmogowej, tj. kluczowych, z punktu widzenia poprawy jakości powietrza, aktów prawa miejscowego.

Adresatami konkursu są wszystkie mazowieckie gminy.

Zgłoszone działania będą rozpatrywane w następujących kategoriach: 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej (działania prowadzące do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania);

2. Edukacja ekologiczna (wraz ze wsparciem organizacyjno-technicznym realizacji planu działań krótkoterminowych będącego elementem Programu ochrony powietrza);

3. Kontrola przestrzegania Uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych;

4. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego.

Nagrody będą przyznawane w kategoriach:

- gminy o liczbie mieszkańców ≤ 5 000 osób (trzy nagrody główne za miejsca I, II i III);

- gminy o liczbie mieszkańców > 5 000 ≤ 20 000 osób (trzy nagrody główne za miejsca I, II i III);

- gminy o liczbie mieszkańców > 20 000 (trzy nagrody główne za miejsca I, II i III).

Nagrodami w konkursie będą nagrody finansowe w wysokości:

1. za zajęcie I miejsca – nagroda w wysokości do 50 000 zł;

2. za zajęcie II miejsca – nagroda w wysokości do 30 000 zł;

3. za zajęcie III miejsca – nagroda w wysokości do 15 000 zł.

Oprócz nagród głównych przewiduje się przyznawanie wyróżnień finansowych w wysokości do 10 000 zł.

Na podstawie nagrodzonych zgłoszeń stworzony zostanie „Katalog Najlepszych Praktyk na Mazowszu” opisujący nagrodzone działania i mający być inspiracją, pomocą i stanowić przykład do naśladowania dla wszystkich mazowieckich gmin we wdrażaniu skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2023 r.

Wypełniony formularz wniosku konkursowego należy złożyć w terminie od 29 września 2023 r. do 16 października 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej województwa ePUAP.

Szczegóły znajdują się w załączonym poniżej regulaminie konkursu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod telefonem 22 59 79 082, 22 59 79 234 lub wysyłając pytania na adres e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Zapraszamy do udziału!

Opublikowano: 2023-09-29

Przez:admin