• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-07-14

Lista Beneficjentów MIWOP MAZOWSZE 2020

Lista Beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego 7 lipca 2020 r. przyjął uchwałę nr 100/20 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Załącznikami do ww. uchwały są: Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa. Uchwałą tą przyznano gminom pomoc finansową na dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Informujemy, że w przypadku złożenia przez gminę dwóch wniosków, na Listę Beneficjentów wpisane zostały oznaczone jako Priorytetowe. Zadania oznaczone przez gminy jako Niepriorytetowe ujęto na Liście Rezerwowej.

Jeżeli pula środków „MIWOP MAZOWSZE 2020” zostanie zwiększona, zwolni się odpowiednia ilość środków lub gminy znajdujące się na Liście Beneficjentów zrezygnują z realizacji zadania, wówczas pomoc finansowa zostanie przyznana gminom, których wnioski zostały wpisane na Listę Rezerwową, uszeregowane według liczby otrzymanych punktów, a w przypadku wniosków gmin z taką samą liczbą punktów zgodnie z rosnącą wartością wskaźnika G, tj. wskaźnika podstawowych dochodów na jednego mieszkańca gminy.

Beneficjenci Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

Rysunek 1. Beneficjenci Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

Ponadto informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w uchwałą nr 657/131/20 z dnia 18 maja 2020 r. zatwierdził wzory umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2020”.

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji
i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Joanną Milczarek, tel. (22) 59 79 098;

 • Wiolettą Buszko, tel. (22) 59 79 096;

 • Piotrem Wojciechowiczem, tel. (22) 59 79 082;

 • Anną Gadomską, tel. (22) 59 79 461;

 • Wiolettą Świderską, tel. (22) 59 79 097;

 • Agnieszką Cięszczyk, tel. (22) 35 63 863.

Opublikowano: 2020-07-14

Przez:admin