• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-04-26

Lista Beneficjentów programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”

Sejmik Województwa Mazowieckiego 25 kwietnia 2023 r. przyjął uchwałę nr 60/23 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”.

Załącznikami do ww. uchwały są: Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa. Uchwałą tą przyznano gminom pomoc finansową na dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa zostały uszeregowane wg punktacji otrzymanej w ocenie merytorycznej wniosków oraz względem wskaźnika G na rok 2023, tj. wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy. Zadania, które otrzymały jednakową liczbę punktów uszeregowano w ten sposób, że wyżej na liście znalazło się zadanie zgłoszone przez gminę z niższą wartością wskaźnika G.

Na Listę Beneficjentów wpisane zostały zadania uszeregowane w ww. sposób do momentu wyczerpania puli środków programu, tj. 5 000 000 zł. W przypadku gdy pula środków programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” zostanie zwiększona, lub zwolni się odpowiednia ilość środków lub gminy znajdujące się na Liście Beneficjentów zrezygnują z realizacji zadania, pomoc finansowa zostanie przyznana gminom zgodnie z kolejnością wskazaną na Liście Rezerwowej.

Pliki do pobrania:

Opublikowano: 2023-04-26

Przez:admin