• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2021-05-18

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” – wzór umowy o udzielenie pomocy finansowej

17 maja 2021 r. została przyjęta uchwała nr 735/229/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.

W załączeniu do ww. uchwały znajduje się wzór umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z § 11 ust. 9  Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, decyzję o wyrażeniu zgody na przyznanie Pomocy finansowej w ramach „MIWOPiM MAZOWSZE 2021” podejmuje Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Zatwierdzona Lista Beneficjentów zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl. Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące podpisywania umów zostaną przekazane Beneficjentom drogą pisemną.

Informacji w sprawie MIWOPiM MAZOWSZE 2021 udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Łucja Orłow-Gozdowska (22) 59 79 080 – koordynacja + zadania z zakresu ochrony mikroklimatu

 • Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Wioletta Świderska, tel. (22) 59 79 097 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Agnieszka Cięszczyk, tel. (22) 35 63 863 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Joanna Milczarek, tel. (22) 59 79 098 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Filip Kalwarczyk, tel. (22) 59 79 076 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Maciej Skomorowski, tel. (22) 59 79 071 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Cezary Soliwoda, tel. (22) 35 63 831 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Edyta Wzorek, tel. (22) 35 63 849 – zadania z zakresu ochrony powietrza

 • Aleksandra Szybilska, tel. (22) 35 63 866 – zadania z zakresu ochrony mikroklimatu

Autor:

Łucja Orłow-Gozdowska (PZ)

Pliki do pobrania

Opublikowano: 2021-05-18

Przez:admin