• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-05-27

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 - wzory umów o udzielenie pomocy finansowej

18 maja 2020 r. przyjęto uchwałę nr 657/131/20  Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.

W załączeniu do ww. uchwały znajdują się dwa wzory umów:

 • Wzór umowy o udzieleniu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania.

 • Wzór umowy o udzieleniu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.

Treść uchwały wraz ze wzorami umów dostępna jest tutaj.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z § 15 ust. 9  Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, decyzję o wyrażeniu zgody na przyznanie Pomocy finansowej w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2020” podejmuje Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Zatwierdzona Lista Beneficjentów zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl. Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące podpisywania umów zostaną przekazane Beneficjentom drogą pisemną.

Informacji w sprawie MIWOP MAZOWSZE 2020 udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Joanna Milczarek, tel. (22) 59 79 098

 • Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096

 • Piotr Wojciechowicz, tel. (22) 59 79 082

 • Wioletta Świderska, tel. (22) 59 79 097

 • Agnieszka Cięszczyk, tel. (22) 35 63 863

 • Anna Gadomska, tel. (22) 59 79 461

Opublikowano: 2020-05-27

Przez:admin