• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2022-05-02

Mazowsze koordynatorem Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii

źródło: https://pixabay.com/

Mazowsze w Porozumieniu Burmistrzów

Wstępem do V Kongresu Czystego Powietrza – największego wydarzenia gromadzącego różne strony i środowiska związane z jakością powietrza na Mazowszu, który odbył się w lutym br., było dołączenie Województwa Mazowieckiego do grona koordynatorów europejskiego Porozumienia Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii. Tym samym Mazowsze stało się jednym z trzech koordynatorów inicjatywy w Polsce.

Przez dołączenie do porozumienia Mazowsze zobowiązuje się nie tylko do poszerzania idei realizacji celów klimatycznych UE, ale także do zapewnienia wsparcia samorządom lokalnym, które do niego przystąpiły.

O inicjatywie Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii

Porozumienie Burmistrzów na rzecz Energii i Klimatu w Europie działa od 2008 roku. To oddolna inicjatywa skupiająca lokalne władze i samorządy, które zobowiązują się do osiągania celów polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz wykraczania poza te cele. Inicjatywa stała się pierwszym w Europie tego rodzaju oddolnym działaniem związanym z energią i zmianami klimatu. Projekt oficjalnie wspiera Komisja Europejska. Obecnie organizacja skupia ponad 11 tys. interesariuszy z 54 krajów.

Wśród 84 polskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii znajduje się 12 samorządów terytorialnych z terenu Mazowsza: Gmina Chorzele, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Korczew,  Gmina Kotuń, Miasto Mińsk Mazowiecki, Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Gmina Piaseczno, Gmina Piastów, Miasto Płock, Gmina Miasto Płońsk, Gmina Stara Kornica oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Natomiast w gronie wspierających Porozumienie, znajduje się Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o.

Rolę krajowego koordynatora Porozumienia Burmistrzów na Recz Klimatu i Energii pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może przystąpić do inicjatywy?

 • samorządy lokalne – jako sygnatariusze Porozumienia;

 • prowincje, regiony, obszary metropolitalne, związki władz lokalnych, ministerstwa krajowe – jako koordynatorzy terytorialni Porozumienia;

 • organizacje typu no-profit (stowarzyszenia samorządów lokalnych lub regionalnych, grupy, lokalne i regionalne agencje energetyczne itp.) – jako wspierający Porozumienie.

Szczegółowe informacje na temat przystąpienia do inicjatywy znajdują się na oficjalnej stronie Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii pod adresem: https://www.porozumienieburmistrzow.eu/pl/ w zakładce „Przystąp”.

Dlaczego warto przystąpić?

Istnieje wiele powodów dla których warto przystąpić do inicjatywy. Należą do nich:

 • wsparcie w realizacji celów Porozumienia ze strony unijnych instytucji, Biura Porozumienia

Burmistrzów, Struktur Wspierających oraz koordynatorów Porozumienia;

 • łatwiejszy dostęp do europejskich i krajowych źródeł finansowania, w tym NFOŚiGW

w wybranych programach priorytetowych;

 • możliwość udziału w wizytach studyjnych, szkoleniach, warsztatach, seminariach oraz dostępu do najlepszych praktyk – co przyczynia się do rozwoju i wzrostu doświadczenia kadr;

 • możliwość nawiązania kontaktów z innymi europejskimi sygnatariuszami w zakresie

wspierania zrównoważonej gospodarki energetycznej i adaptacji do zmian klimatu;

 • promocja miasta lub gminy jako pioniera w dziedzinie ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu na terenie całej Europy;

 • ograniczenie wydatków na energię;

 • poprawa jakości klimatu i środowiska;

 • podniesienie komfortu życia mieszkańców;

 • zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca lokowania inwestycji;

 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i jej promocja.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o Porozumieniu znajduje się na stronie internetowej inicjatywy: https://www.porozumienieburmistrzow.eu/pl/, stronie internetowej NFOŚiGW https://www.gov.pl/web/nfosigw/porozumienie-burmistrzow oraz w materiałach zamieszczonych na dole strony.

Zachęcamy do przystąpienia do inicjatywy!

Opublikowano: 2022-05-02

Przez:admin