• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2021-04-27

Mazowsze ma receptę na czyste powietrze.

Artykuł „Mazowsze ma receptę na czyste powietrze” przedstawiający działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na drodze do polepszenia jakości powietrza jest częścią multimedialnego Raportu Klimatycznego opublikowanego podczas odbywającego się w dniach 21-23 kwietnia Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Raport Klimatyczny TOGETAIR to kompleksowe ujęcie zagadnień ochrony środowiska, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych.

W Raporcie przedstawione zostały rekomendacje ekspertów, naukowców, strony społecznej, samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Szerokie grono zaangażowanych osób pozwoliło spojrzeć na ochronę środowiska z różnej perspektywy oraz ustalić priorytety na nadchodzące lata, takie jak min. transformacja energetyczna, uporządkowanie rynku odpadowego, oczyszczenie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeń, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, uporanie się ze skutkami zmian klimatu. Raport zawiera ponad 120 artykułów, materiały video oraz infografiki, analizy ekspertów, opracowania naukowe, ale także wielowątkowe eseje, zestawienia faktów, wykresów i liczb oraz przykłady dobrych praktyk: zarówno ze świata biznesu, jak i samorządów. 

Artykuł  „Mazowsze ma receptę na czyste powietrze” zawiera m.in. informacje o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, opisuje działania i inicjatywy podjęte przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w celu poprawy jakości powietrza, w tym, działania legislacyjne, działania wspierające samorządy gminne, wskazuje zadania i obowiązki dla samorządów gminnych oraz dla każdego mieszkańca Mazowsza. Artykuł dostępny jest pod adresem: https://raport.togetair.eu/powietrze/smog-i-emisje-z-budownictwa/mazowsze-ma-recepte-na-czyste-powietrze.

Raport Klimatyczny TOGETAIR dostępny jest na stronie: https://raport.togetair.eu/

Opublikowano: 2021-04-27

Przez:admin