• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2018-09-20

Nabór wniosków dla osób fizycznych o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie (lub jego ddziałach) w terminie od 19 września br. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Jak złożyć wniosek?

 • poprzez aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW - www.portal.wfosigw.pl ),

 • użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,

 • użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego:

 • przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.

Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną:

 • dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale).

Szczegółowe informacje:

Opublikowano: 2018-09-20

Przez:Hubert Puchała