• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-11-30

„Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023” - rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu “„Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023”.

Celem konkursu organizowanego przez samorząd Województwa Mazowieckiego jest docenienie i nagrodzenie wysiłków mazowieckich gmin za osiągnięcia w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przede wszystkim wdrażanie i realizowanie zapisów Programu ochrony powietrza i Uchwały antysmogowej, tj. kluczowych, z punktu widzenia poprawy jakości powietrza, aktów prawa miejscowego.

W konkursie wpłynęło 39 wniosków konkursowych od mazowieckich gmin. Komisja konkursowa  wyłoniła laureatów w trzech kategoriach regulaminowych:

W kategorii gminy o liczbie mieszkańców [LM] wynoszącej: LM ≤ 5 000 osób:

I. miejsce:  Gmina Radzanów (powiat mławski) i nagroda finansowa w wysokości 50 000 zł za realizację inwestycji w zakresie wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na ogrzewanie bez emisyjne tj. gruntowe pompy ciepła.

II. miejsce: Gmina Jabłonna Lacka (powiat sokołowski) i nagroda finansowa w wysokości 30 000 zł również za realizację inwestycji w zakresie wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej tj. kompleksową termomodernizację budynku szkoły podstawowej wraz modernizacją instalacji ogrzewania, w tym źródła ciepła (m.in. pompa ciepła) wraz montażem odnawialnego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej.

Obraz zawierający chmura, niebo, na wolnym powietrzu, budynekOpis wygenerowany automatycznie

III. miejsce: Gmina Grabów nad Pilicą (powiat kozienicki) i nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł za inwestycję w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego polegającą na zakupie autobusu elektrycznego służącemu przewozowi dzieci uczęszczającymi do miejscowej szkoły. Jest to pierwszy autobus elektryczny w gminie wiejskiej, w całym powiecie kozienickim.

Obraz zawierający niebo, transport, na wolnym powietrzu, pojazdOpis wygenerowany automatycznie

 

W kategorii gminy o liczbie mieszkańców [LM] wynoszącej: 5 000 < LM ≤ 20 000 osób:

I. miejsce: Gmina Michałowice (powiat pruszkowski) i nagroda finansowa w wysokości 50 000 zł za kompleksowe działania prowadzące do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania polegające m.in. na stworzeniu dla mieszkańców lokalnych programów dotacyjnych do wymiany źródła ogrzewania oraz programów osłonowych dla mieszkańców, którzy w związku z wymianą źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku ponoszą wyższe koszty ogrzewania, a także szerokie doradztwo w zakresie wymiany źródeł ciepła (m.in. pomoc w korzystania krajowych programów dotacyjnych) oraz powiązane z tymi działaniami szerokie działania edukacyjne.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, projekt graficzny, CzcionkaOpis wygenerowany automatycznie

II. miejsce: Miasto i Gmina Pilawa (powiat garwoliński) i nagroda finansowa w wysokości 30 000 zł za inwestycję w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego polegającą na rewitalizacji terenów przy dworcu PKP, w tym budowę parkingu „Pakr&Ride”, budowę pętli autobusowej, parkingów dla rowerów, dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych, budowa chodników i ścieżek rowerowych ułatwiających dostęp do dworca PKP i parkingu, a także zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów i uruchomienie nowych połączeń autobusowych dla mieszkańców.

Obraz zawierający na wolnym powietrzu, roślina, niebo, trawaOpis wygenerowany automatycznie

III. miejsce: Gmina Zbuczyn (powiat siedlecki) i nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł za szerokie działania prowadzące do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania polegające m.in. na utworzeniu Wydziału Doradztwa i Ochrony Środowiska którego celem jest pomoc mieszkańcom, doradztwo, informowanie o programach wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, a także utworzeniu punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrza oraz w połączeniu z tymi działaniami prowadzenie szeregu działań informacyjno-edukacyjnych, w tym szkoleń dla mieszkańców w zakresie ochrony powietrza poruszających tematykę wymiany źródeł ciepła, nagranie filmów instruktażowych pomocnych w wypełnianiu wniosków dotacyjnych do wymiany źródeł ciepła.

 

W kategorii gminy o liczbie mieszkańców [LM] wynoszącej: LM > 20 000 osób:

I. miejsce: Miasto Pruszków (powiat pruszkowski) i nagroda finansowa w wysokości 50 000 zł za działania w zakresie edukacji ekologicznej z wykorzystaniem bardzo wielu sposobów dotarcia z informacją do mieszkańców, w tym m.in. edukacja z wykorzystaniem strony internetowej, edukacja w szkołach, spotkania z mieszkańcami (również w formie online), imprezy plenerowe, publikacje i wiele innych.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, projekt graficzny, designOpis wygenerowany automatycznie

 

II. miejsce: Gmina Ożarów Mazowiecki (powiat warszawski zachodni) i nagroda finansowa w wysokości 30 000 zł za kompleksowe działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego polegające m.in. na zakupie bezemisyjnego autobusu oraz budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, budowie ścieżek rowerowych, wprowadzenie dla mieszkańców dopłat do lokalnej komunikacji publicznej, wprowadzenie dopłat z budżetu gminy do transportu szynowego realizowanego przez Koleje Mazowieckie oraz do lokalnych linii autobusowych.

Obraz zawierający na wolnym powietrzu, pojazd, Pojazd lądowy, transportOpis wygenerowany automatycznie

III. miejsce: Warszawa m.st. (powiat warszawski) i nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł za działania prowadzące do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania polegające m.in. na uruchomieniu i prowadzeniu doradztwa energetycznego dla mieszkańców. Doradcy energetyczni prowadzą działania z zakresu doradztwa technicznego w kontekście modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i stosowania odnawialnych źródeł energii, informują o możliwościach uzyskania dotacji na sfinansowanie tych inwestycji i pomagają w wypełnieniu wniosku o dotację. Doradcy zachęcają również do składania wniosków o dofinansowanie w ramach ogólnopolskich programów wsparcia dla mieszkańców. Doradcy wspierają mieszkańców w wypełnieniu deklaracji do CEEB, a także doradzają, w jaki sposób obniżyć koszty ogrzewania, a także zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i wody przy zachowaniu komfortu użytkowania budynku (uczą dobrych praktyk).

 

Na podstawie nagrodzonych zgłoszeń stworzony i opublikowany zostanie „Katalog Najlepszych Praktyk na Mazowszu” opisujący nagrodzone działania i mający być inspiracją, pomocą i stanowić przykład do naśladowania dla wszystkich mazowieckich gmin we wdrażaniu skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Opublikowano: 2023-11-30

Przez:admin