• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2020-03-11

Odwołanie spotkań informacyjnych w sprawie projektu nowego programu ochrony powietrza

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że w związku
z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na Mazowszu, spotkania informacyjne ws. projektu nowego programu ochrony powietrza zaplanowane na 12 marca br.
w Siedlcach, 13 marca br. w Radomiu oraz 16 marca br. w Warszawie, nie odbędą się.

W przypadku wyznaczenia nowych terminów spotkań, poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że termin konsultacji społecznych oraz opiniowania przez właściwe organy nie ulega zmianie.

Sposób zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian. Zgodnie z zamieszczonym wcześniej komunikatem uwagi do programu można zgłaszać:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl

Autor:
Wioletta Buszko (PZ)

Opublikowano: 2020-03-11

Przez:admin