• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2022-04-05

Ostatnia prosta do uchwalenia zmiany uchwały antysmogowej

(źródło: https://pixabay.com/)

Zarząd Województwa Mazowieckiego 8 marca br. skierował pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmianę uchwały antysmogowej. Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim:

 1. Wprowadzenia w uchwale zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:

  1. od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;

  2. od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

 2. Wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.

 3. Wprowadzenia w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe zainstalowane przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.

 4. Pozostawienia możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

Radni na Sejmiku Województwa Mazowieckiego 22 marca br. skierowali projekt ww. uchwały do 4 komisji, których posiedzenia odbędą się:

 • 6 kwietnia o godzinie 12:00 -Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej,

 • 7 kwietnia o godzinie 14:00 - Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego,

 • 11 kwietnia o godzinie 9:30 - Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich,

 • 12 kwietnia o godzinie 10:00 - Komisja Ochrony Środowiska.

Głosowanie nad zmianą uchwały antysmogowej odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Opublikowano: 2022-04-05

Przez:admin