• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2019-07-31

Ponad 4,8 mln zł wsparcia na działania związane z ochroną powietrza dla 87 mazowieckich gmin

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej. Dane pokazują, że problemem tym dotknięte są nie tylko największe polskie miasta, ale również mniejsze miejscowości. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza za rok 2018 na obszarze województwa mazowieckiego wystąpiły przekroczenia norm pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu.

Mając na uwadze powyższe oraz troskę o życie i zdrowie mieszkańców regionu, samorząd województwa mazowieckiego przygotował pilotażowy program, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej, pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków na kwotę dofinansowania 5,9 mln zł. Największym zainteresowaniem Beneficjentów cieszyło się zadanie związane z ograniczaniem ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów (43 złożone wnioski), zaś najmniejszym prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych (9 złożonych wniosków)

W wyniku naboru wniosków, uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/19 z dnia 9 lipca 2019 r.,
87 mazowieckich gmin otrzymało wsparcie na realizację 110 projektów spełniających wymogi formalne i merytoryczne, w tym:

 • 35 projektów związanych ograniczania ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów,

 • 20 projektów związanych z zakupem oczyszczaczy powietrza,

 • 19 projektów związanych z zakupem i montażem systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie,

 • 14 projektów związanych z opracowaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących poprawie jakości w gminie, tj.; Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) lub Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Gminnego Programu Niskoemisyjnego (GPN),

 • 13 projektów związanych z zakupem narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych,

 • 9 projektów związanych z prowadzeniem akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza.

Na realizację ww. projektów przeznaczone zostanie ponad 4,8 mln zł z budżetu Mazowsza, a łączna kwota realizowanych przedsięwzięć to 11,4 mln zł.

W terminie od 11 do 26 lipca 2019 r. członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali ok. 100 umów z Beneficjentami Programu MIWOP MAZOWSZE 2019 z powiatów: pułtuskiego, płońskiego, kozienickiego, grójeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, wołomińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego, łosickiego, węgrowskiego, zwoleńskiego, szydłowieckiego, białobrzeskiego, przysuskiego, radomskiego, ciechanowskiego, płockiego, żuromińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, makowskiego, mińskiego, garwolińskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, legionowskiego, warszawskiego-zachodniego, nowodworskiego i legionowskiego

Działania mające na celu dbałość o nasze środowisko są dla nas szczególnie ważne. Cały czas pracujemy nad poprawą powietrza na Mazowszu, a w tym roku postanowiliśmy to zrobić za pomocą programu wsparcia. Bardzo się cieszę, że możemy pomagać mazowieckim gminom w ochronie naszego wspólnego środowiska – mówiła członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Wszystkim Beneficjentom programu MIWOP MAZOWSZE 2019 serdecznie gratulujemy!

Autor:

Wioletta Mikłaszewicz (PZ)

Opublikowano: 2019-07-31

Przez:admin