• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2021-04-14

Raport: Ludzie czy pogoda – co poprawia jakość powietrza?

Obraz, źródło: https://pixabay.com/pl/

Na zawarte w tytule pytanie starają się odpowiedzieć autorzy raportu opublikowanego przez EUROPEJSKIE CENTRUM CZYSTEGO POWIETRZA.

Autorzy w opracowaniu zbadali wpływ czynników meteorologicznych, czyli wpływ pogody, na zmiany w jakości powietrza w Polsce w ostatnich latach. Przy użyciu zaawansowanego modelu statystycznego określono jaki jest udział warunków pogodowych, a jaki działań człowieka w występujących zmianach jakości powietrza. Do analiz wykorzystano wskaźnik godzinowego stężenia pyłu PM10.

Jak wynika z raportu najlepsze efekty w postaci poprawy jakości powietrza widać w miejscach, gdzie prowadzone są akcje wymiany pozaklasowych kotłów. Wyniki opracowania pokazują więc skuteczność tych działań, które niezależnie od pogody przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu dostępnego poniżej.

Opublikowano: 2021-04-14

Przez:admin