• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2019-05-20

Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”

W dniu 20 maja br. rusza rekrutacja na studia podyplomowe pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”, które Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizował wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Proponowane studia zostały tak skonstruowane zajęciowo, aby uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska (w tym jakości powietrza), technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz metodami edukowania w tematyce ochrony środowiska.

Studia dedykowane są pracownikom administracji publicznej, zajmującym się ochroną środowiska. Przyjęcie na ww. studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń, a w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego.

Opłata za cały rok studiów wynosi 4950 zł (I rata – 2475 zł, II rata – 2475 zł). Osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego zapłacą jedynie 1950 zł (I rata – 975 zł, II rata – 975 zł). Z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego mogą skorzystać maksymalnie 3 osoby z jednej jednostki samorządu terytorialnego.

Rejestracja na studia potrwa do 7 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów, rejestracji oraz wymaganych dokumentów znajdują się pod adresem:

https://ieib.edu.pl/podyplomowe-studia/ oraz

https://www.podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-P-ZJPJST&kategoria=

Zapraszamy!

Opublikowano: 2019-05-20

Przez:admin