• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2019-11-25

Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego” – II edycja (luty – grudzień 2020)

W dniu 9 grudnia br. rusza rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”, które Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tym razem program studiów został tak skonstruowany, aby uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska (w tym jakości powietrza), technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz metodami edukowania w tematyce ochrony środowiska.

Studia dedykowane są pracownikom administracji publicznej, zajmującym się ochroną środowiska. Przyjęcie na ww. studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń,
a w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego.

Opłata za cały rok studiów wynosi 4950 zł (I rata – 2475 zł, II rata – 2475 zł). Osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego zapłacą jedynie 1950 zł. Z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego mogą skorzystać maksymalnie dwie osoby z jednej jednostki samorządu terytorialnego.

Rejestracja na II edycję studiów (luty – grudzień 2020) potrwa do 14 grudnia 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów, rejestracji oraz wymaganych dokumentów znajdą się pod adresem: www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz na dedykowanej stronie http://ceie.edu.pl/podyplomowe-studia/ Informacje na ten temat będą również zamieszczane na stronie www.powietrze.mazovia.pl.

Zapraszamy!

Autor:

Joanna Milczarek (PZ)

Opublikowano: 2019-11-25

Przez:admin