• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-05-29

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 900/410/23 z dnia 22 maja 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją wte zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach”.

W ramach konkursu złożono 30 ofert.

Wszystkie oferty spełniły kryteria formalne.

Komisja konkursowa poddała opiniowaniu merytorycznemu 30 ofert.

Dofinansowanie przyznano na realizację 13 zadań publicznych.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 082; (22) 59 79 461; (22) 59 79 096.

Opublikowano: 2023-05-29

Przez:admin