• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2021-05-27

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Obraz, źródło: https://pixabay.com/pl/

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 788/232/21 z dnia 25 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

W ramach konkursu złożono 23 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 23 ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

Dofinansowanie przyznano na realizację 6 zadań publicznych.

Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem strony witkac.pl oraz na wskazane adresy e-mail.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 082, (22) 59 79 096.

Opublikowano: 2021-05-27

Przez:admin