• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-03-28

Sąd oddalił skargę Prokuratury Krajowej na uchwałę antysmogową

Prokuratura Krajowa w dniu 21 grudnia 2022 r., po ponad 5 latach od wejścia w życie mazowieckiej uchwały antysmogowej (uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. nr 162/17), złożyła skargę wnioskując o stwierdzenie jej nieważności. Prokurator zarzucił nieprawidłowy tryb uchwalenia uchwały, w tym brak przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Skargę, w dniu 24 marca 2023 r. rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratury Krajowej. Sąd nie tylko stwierdził, że nie było żadnego naruszenia prawa w toku procedowania uchwały antysmogowej, ale także podkreślił szeroki zakres kampanii informacyjnej, która wykraczała poza standardy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W związku z powyższym, na terenie województwa mazowieckiego przepisy uchwały antysmogowej w dalszym ciągu obowiązują.

Więcej informacji pod linkiem: https://mazovia.pl/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/mazowsze-wygralo-przed-sadem.html

Opublikowano: 2023-03-28

Przez:admin