• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2024-04-08

Spotkanie informacyjne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Dnia 28 marca 2024 roku odbyło się spotkanie, którego celem było poinformowanie o przystąpieniu do opracowywania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mogli wziąć w nim udział stacjonarnie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub online za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Źródło UMWM

Podczas spotkania została wygłoszona prezentacja dotycząca dokumentu, przedstawiono informacje o planowanych konsultacjach społecznych, w ramach których zapewniona będzie możliwość zapoznania się z projektem programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego, a także możliwość składania uwag do ww. dokumentu. W trakcie spotkania na pytania uczestników odpowiadali przedstawiciele Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz firm z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie programu.

Źródło: UMWM

Źródło: UMWM

W ramach konsultacji społecznych, które trwają od 11 kwietnia do 2 maja br. odbędzie się drugie spotkanie związane z programem ochrony środowisk przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Spotkanie planuje się przeprowadzić w formie online 24 kwietnia 2024 r. Szczegóły spotkania zostaną opublikowane wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji społecznych na stronie www.mazovia.pl oraz www.bip.mazovia.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Opublikowano: 2024-04-08

Przez:admin