• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-01-14

Urzędnicy gminni i strażnicy miejscy przeszkoleni z uchwały antysmogowej!

W dniach 4, 5, 10 i 11 grudnia 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizował warsztaty szkoleniowe dla gmin i straży miejskich/gminnych dotyczące kontrolowania przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z Jastrzębia Zdroju. W warsztatach wzięło udział ok. 200 uczestników.

Program warsztatów został tak skonstruowany aby przekazać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Część wykładowa objęła omówienie aspektów prawnych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych, pobieranie próbek paliw stałych oraz pobieranie próbek popiołu z palenisk domowych, informacje ogólne na temat paliw stałych (węgiel, biomasa) oraz omówienie problematyki urządzeń grzewczych.

Część warsztatowa objęła pomiary wilgotności drewna oraz wykonanie analizy sitowej próbek, problematykę urządzeń grzewczych i aspekty praktyczne prowadzenia kontroli. Ponadto uczestnicy poznali sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych i samodzielnie przeprowadzali identyfikację wizualną i organoleptyczną następujących paliw: 

 1. Muł węglowy,

 2. Flotokoncentrat węglowy,

 3. Miał węglowy,

 4. Węgiel kamienny - groszek,

 5. Węgiel kamienny - orzech,

 6. Węgiel kamienny - kostka,

 7. Węgiel kamienny - niesortowany,

 8. Pelet węglowy Varmo,

 9. Brykiet węglowy,

 10. Węgiel brunatny,

 11. Koks - groszek,

 12. Koks - 25-80 mm,

 13. Biomasa stała - brykiet drzewny,

 14. Biomasa stała - zrębki drzewne,

 15. Biomasa stała - pelet drzewny,

 16. Biomasa stała - pelet niedrzewny.

Ponadto podczas dwóch dni warsztatowych uczestnicy mogli bezpośrednio zapoznać się z budową i zasadą działania następujących urządzeń grzewczych stosowanych przez użytkowników końcowych:

 1. Kocioł pozaklasowy z ręcznym zasypem,

 2. Kocioł klasy 5 dedykowany do węgla kamiennego typu groszek,

 3. Kocioł klasy 5 EcoDesign dedykowany do peletu drzewnego.

Realizacja warsztatów miała na celu zapewnienie dynamicznego wdrażania uchwały antysmogowej na Mazowszu, efektywnego kontrolowania przestrzegania wynikających z niej przepisów, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zajmujących się tematyką ochrony powietrza.

Przeprowadzone warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, a w zrealizowanej na koniec każdego szkolenia ankiecie uczestnicy wskazywali na praktyczny charakter warsztatów i przydatność pozyskanych informacji w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych. Dlatego też Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o kontynuacji tego typu szkoleń w przyszłości.

 

Opublikowano: 2020-01-14

Przez:admin