• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-10-20

Uwaga! Składanie uwag przez stronę takdlabiomasy.pl (konsultacje aktualizacji POP)

Województwo Mazowieckie otrzymało informację, że przez stronę takdlabiomasy.pl można wziąć udział w konsultacjach w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Informujemy, że Województwo Mazowieckie nie jest właścicielem strony takdlabiomasy.pl oraz danych zbieranych za pomocą formularza zamieszczonego na tej stronie.

Uwagi w konsultacjach społecznych do aktualizacji Programu ochrony powietrza można składać:

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;

2. ustnie do protokołu;

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl

Preferowane jest przekazywanie uwag na formularzach udostępnionych do pobrania przez Województwo na stronach mazovia.pl i powietrze.mazovia.pl.

Opublikowano: 2023-10-20

Przez:admin