• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2023-02-28

VI Kongres Czystego Powietrza – 8-9 marca 2023 r.

Już w marcu ponownie odbędzie się Kongres Czystego Powietrza.

Kongres jest wydarzeniem cyklicznym, współorganizowanym co roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Kongres jest dedykowany wymianie doświadczeń w zakresie ochrony powietrza. W tym roku po raz pierwszy poruszone zostaną kwestie związane z ubóstwem energetycznym.

Dlaczego warto?

 • Liczne grono ekspertów

Pięć edycji Kongresu Czystego Powietrza w latach 2018-2022 zgromadziły ponad 4 000 przedstawicieli różnych środowisk, w tym administracji, naukowców, lekarzy, organizacji pozarządowych, ogólnopolskich i lokalnych mediów a także środowiska artystycznego.

 • Interesująca tematyka

Na każdym Kongresie omawiane są praktyczne zagadnienia, w tym problemy i sukcesy związane z lokalną poprawą jakości powietrza, możliwości i zagrożenia wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawa, a także dostępne instrumenty finansowe i organizacyjne. Proponowane są rozwiązania i inicjowane zmiany legislacyjne i organizacyjne.

Program

Wśród poruszanych tematów na VI Kongresie Czystego Powietrza znajdą się:

 • działania wpływające na redukcję ubóstwa energetycznego na poziomie europejskim, regionalnym i lokalnym,
 • działania na rzecz poprawy jakości powietrza na wielu poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, obejmujące zagadnienia niskiej emisji i transportu,
 • tworzenie instrumentów prawnych, finansowych i wdrożeniowych,
 • działania edukacyjne, w tym role różnych środowisk w kształtowaniu świadomości społeczeństwa,
 • działania informacyjne, w tym sposoby komunikacji z obywatelami,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • podnoszenie skuteczności realizowanych działań.

Program kongresu dostępny jest na stronie https://kongresczystegopowietrza.pl/

Kiedy i gdzie?

Kongres przeprowadzony zostanie w formule hybrydowej. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i będzie transmitowane on-line.

Zgłoszenia można dokonać przez stronę: https://kongresczystegopowietrza.pl/

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Opublikowano: 2023-02-28

Przez:admin