• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2024-03-14

Warsztaty dla przedstawicieli gmin oraz powiatów – członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

Dnia 5 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z przedstawicielami gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa, przedstawicielami Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st Warszawy oraz reprezentantem Polskiego Alarmu Smogowego. Gości przywitała Pani Janina Ewa Orzełowska – Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Pani Magdalena Młochowska – Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy Urzędu m.st Warszawy.

ŹRÓDŁO UMWM

Spotkanie zawierało trzy bloki tematyczne:

 1. „Działania, cele i rezultaty przedsięwzięć podejmowanych przez Urząd m.st Warszawy w zakresie ochrony powietrza, wymiany pieców i wspomaganiu mieszkańców Warszawy w uzyskiwaniu dotacji” przedstawione przez Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urzędu m.st Warszawy – Panią Dorotę Zawadzką Stępniak.
 2. „Stan realizacji działań naprawczych POP w gminach zrzeszonych ze Stowarzyszeniem Metropolia Warszawa” zaprezentowany przez Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Pana Marcin Podgórskiego
 3. „Wyzwania w walce o czyste powietrze w kontekście najnowszego monitoringu liczby kotłów w metropolii warszawskiej” poprowadzony przez Pana Piotra Siergieja –przedstawiciela Polskiego Alarmu Smogowego.

Autor: fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

Na koniec przeprowadzono dyskusję, podczas której zadano uczestnikom następujące pytania:

 1. Jakie bariery identyfikują gminy w drodze o czyste powietrze?
 2. Czego potrzebują gminy, aby skuteczniej walczyć o czyste powietrze?
 3. Co jst mogą dać od siebie w celu zintensyfikowania działań na rzecz wymiany kotłów?

Autor: fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

Wśród odpowiedzi w zakresie barier wskazano przede wszystkim na:

 • brak wystarczających środków finansowych w gminach,
 • brak kadry pracowniczej gotowej do działań w zakresie ochrony powietrza,
 • zły stan budynków,
 • niepewność mieszkańców co do zmiany źródła ciepła,
 • zbyt niski budżet gminnych programów,
 • brak możliwości przyłącza do sieci gazowej w gminach,
 • brak straży gminnej,
 • wysokie koszty termomodernizacji,
 • niechęć mieszkańców do spotkań i brak świadomości nt. wymogów prawnych.

Na pytanie czego potrzebują gminy uzyskano odpowiedzi:

 • jednolitej strategii działania dla gmin,
 • szkoleń dla pracowników i włodarzy,
 • zainicjowania powstania straży gminnych,
 • sprawniejszego przyłączania do sieci gazowych.

W odniesieniu do działania gmin zadeklarowano:

 • prowadzenie spotkań i rozmów z mieszkańcami,
 • współpracę międzygminną,
 • dalszą działalność punktów Programu Czyste Powietrze.

Autor: fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

Autor: fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

 

Warsztaty zaowocowały wieloma wnioskami na temat problemów z jakimi borykają się gminy podczas walki o czyste powietrze, przy wymianie pieców i próbach dotarcia do mieszkańców. Dyskusja pozostaje otwarta, a obecni na spotkaniu przedstawiciele gmin, Polskiego Alarmu Smogowego, Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Stołecznego Warszawy deklarują dalszą chęć współpracy w walce o czyste powietrze. Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nieustannie wspiera gminy prowadząc następujące programy na rzecz ochrony powietrza:

 1. Mazowsze dla Czystego Powietrza,
 2. Mazowsze dla Czystego Ciepła,
 3. Mazowsze bez Smogu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.powietrze.mazovia.pl

Opublikowano: 2024-03-14

Przez:admin