• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2024-05-14

Warsztaty szkoleniowe z kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej dla pracowników gminy/miasta oraz straży miejskich/gminnych z terenu województwa mazowieckiego.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty szkoleniowe dotyczące kontroli uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego.
Warsztaty odbywają się w trybie online poprzez ogólnodostępną platformę szkoleniową w dziesięciu turach po maksymalnie 60 osób każda, w następujących terminach: 
22 maja 2024 r., 6 czerwca 2024 r., 20 czerwca 2024 r., 5 września 2024 r., 12 września 2024 r., 19 września 2024 r., 26 września 2024 r., 10 października 2024 r.,
17 października 2024 r., 24 października 2024 r.
, pomiędzy godziną 8.00 a 16.00. 
Warsztaty są bezpłatne i zakończone zostaną otrzymaniem imiennych świadectw ukończenia szkolenia.
W celu zgłoszenia udziału w warsztatach proszę o przesłanie wiadomości e-mail na adres: szkolenia@itpe.pl wraz z podaniem następujących informacji:
- imion i nazwisk uczestników wraz z podaniem priorytetów w przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia liczby miejsc,
- danych kontaktowych: adres e-mail oraz nr telefonu,
- nazwy instytucji, którą reprezentować będą wskazani uczestnicy,
- preferowany termin warsztatów.
Po zakwalifikowaniu na udział w warsztatach, na wskazane adresy e-mailowe, otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa. 
W przypadku niezakwalifikowania się również zostaną Państwo o tym poinformowani drogą elektroniczną. 

Autor:
Eliza Capik
 

Opublikowano: 2024-05-14

Przez:admin