• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2021-07-05

Zakończenie III edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie ochroną powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”

W czerwcu br. odbyło się uroczyste zakończenie III już edycji studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”, które Samorząd Województwa Mazowieckiego organizował we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Aby osiągnąć założony efekt ekologiczny w postaci spadku stężeń pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu poniżej poziomów dopuszczalnych, a także efekt zdrowotny potrzebna jest szeroka współpraca na wielu płaszczyznach. Do walki ze smogiem niezbędne są nie tylko inwestycje, ale także wsparcie merytoryczne zarówno mieszkańców regionu jak i samorządów lokalnych. Inicjatywa organizacji studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza powstała właśnie z potrzeby wsparcia merytorycznego samorządów lokalnych, a za ich pośrednictwem również mieszkańców Mazowsza, w szczególności z tematu zanieczyszczeń powietrza związanych z niską emisją, metod i możliwości jej ograniczania, a także efektywności energetycznej i metod termomodernizacji.

W uroczystości wręczenia dyplomów  wzięli udział absolwenci, przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.

We wszystkich 3 edycjach udział wzięło 85 osób z jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Mazowsza, którym Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie do studiów. Zdecydowana większość absolwentów ocenia pozytywie zarówno treści przekazywane podczas zajęć jak i merytoryczne przygotowanie wykładowców.

Wszystkim absolwentom życzymy aby zdobytą wiedzę i doświadczenie udało im się wykorzystaćz sukcesem zarówno podczas realizacji obowiązków wynikających z wojewódzkich dokumentów strategicznych, jak również w celu podnoszenia świadomości w zakresie ochrony powietrza wśród mieszkańców Mazowsza.

Opublikowano: 2021-07-05

Przez:admin