• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-01-29

Zapraszamy do udziału w III Kongresie Czystego Powietrza

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Kongresie Czystego Powietrza.

Co to jest Kongres Czystego Powietrza?

Kongres Czystego Powietrza to wydarzenie cykliczne, współorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dedykowane wymianie doświadczeń w zakresie ochrony powietrza.

Dotychczas, w latach 2018-2019, odbyły się dwie edycje wydarzenia, w których wzięło udział ok. 800 osób.

Uczestnicy Kongresów mogli zapoznać się m.in. ze strategiami ochrony powietrza na poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym, koncepcją stref czystego transportu czy przykładami skutecznych działań edukacyjno-informacyjnych.

Kiedy?

W środę 26 lutego 2020 r.

Gdzie?

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

Czego można się spodziewać?

Wydarzenie stanie się miejscem wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli wszystkich stron zainteresowanych jakością powietrza na Mazowszu. Podczas tegorocznej edycji Kongresu poruszone zostaną m.in. takie tematy jak:

 • konsultacje społeczne nowego programu ochrony powietrza;

 • inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, informacji i edukacji;

 • działania samorządów na rzecz niskoemisyjnego transportu;

 • programy wsparcia finansowego w ramach których gminy mogą pozyskać dofinansowanie na działania związane z poprawą jakości powietrza.

Ponadto eksperci w dziedzinie ochrony powietrza i finansowania inwestycji związanych z poprawą jakości powietrza przygotują stoiska, które umożliwią uczestnikom Kongresu poszerzenie wiedzy w ww. dziedzinach.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia, który jest dostępny na stronie dedykowanej przedsięwzięciu pod adresem: http://kongresczystegopowietrza.pl/.

Kto weźmie udział w wydarzeniu?

W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele administracji rządowej, samorządów lokalnych z obszaru województwa mazowieckiego, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych biznesu.

W jaki sposób zgłosić się do udziału w wydarzeniu?

Zgłoszenia należy dokonywać przez stronę internetową dedykowaną wydarzeniu, pod adresem: http://kongresczystegopowietrza.pl/.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Autor:

Wioletta Buszko (PZ)

Opublikowano: 2020-01-29

Przez:admin