• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2019-02-28

Zapraszamy do udziału w konkursie „Adaptacja do zmian klimatu według mnie”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego pn.: „Adaptacja do zmian klimatu według mnie”.

Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych ze zmianami klimatu. Konkurs polega na zaprezentowaniu projektu adaptacji do zmian klimatycznych na przykładzie wybranego miasta/gminy/obszaru (np. sołectwo, miejscowość, dzielnica, osiedle). Punktem wyjścia powinien być wpływ antropogeniczny na środowisko naturalne. Następnie wykazanie działań (systemowych) ograniczających udział człowieka w kształtowaniu klimatu. Efektem końcowym powinien być spójny, wielowątkowy projekt dostosowania miasta/gminy/wybranego obszaru do zmian klimatu z uwzględnieniem przeciwdziałania negatywnym skutkom w obszarze społeczno-zdrowotnym, bezpieczeństwa i gospodarki.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej Regulaminem konkursu oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi.

Prace należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 marca 2019 r. do 20 kwietnia 2018 r. (w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego - decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, z dopiskiem: „PZ-V, Konkurs ekologiczny”.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody:

 1. dwudniowy pobyt w Brukseli zwycięzcy konkursu oraz jego opiekuna,

 2. GOGLE VR Oculus Rift w zestawie z kontrolerami Touch dla zwycięzcy konkursu oraz laureatów dwóch wyróżnionych prac.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Emisji i Ochrony Powietrza u następujących osób:

 1. Wioletta Mikłaszewicz (22) 59 79 096, wioletta.miklaszewicz@mazovia.pl;

 2. Ewelina Miłosz (22) 59 79 082, ewelina.milosz@mazovia.pl.

Opublikowano: 2019-02-28

Przez:admin