• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2018-12-06

Zapraszamy do udziału w Konkursie Giełda Pomysłów – ARP Innovation Pitch

gielda_pomyslow

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszają wspólnie do wzięcia udziału w Konkursie Giełda Pomysłów - ARP Innovation Pitch.

Od lat Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje działania w zakresie promocji i zwiększania efektywności energetycznej w regionie, prowadzi szerokie działania informacyjno-edukacyjne m.in. w zakresie ochrony powietrza. Działania te wymagają zaangażowania społeczności lokalnej, decydentów, przedsiębiorców i innych podmiotów działających na terenie województwa. Edukacja, kampanie informacyjne, wsparcie rozwoju nowych technologii to działania, które prowadzą do poprawy jakości powietrza, a tym samym stwarzają warunki do podwyższenia jakości życia i pracy w regionie.

W celu włączenia większej liczby interesariuszy w te działania Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. postanowił zorganizować Konkurs Giełda Pomysłów - ARP Innovation Pitch, której zadaniem jest zgromadzenie jak największej liczby interesariuszy, którzy chcieliby opracować nowe rozwiązania dla regionu związane z ograniczaniem niskiej emisji, szczególnie w sektorze komunalno-bytowym lub nowatorskie rozwiązania do komunikacji z różnymi grupami społecznymi.

W ramach Konkursu Giełda Pomysłów - ARP Innovation Pitch poszukujemy rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej, OZE, termomodernizacji, technik grzewczych, technik ograniczających emisję zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych, technik organizacyjnych, technologii informatycznych oceny źródeł niskiej emisji czy innowacyjnych projektów z obszaru komunikacji społecznej.  

Zwycięski projekt może być doskonałym narzędziem wspomagającym samorządy lokalne w walce z niską emisją i przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie Mazowsza.

Jeśli macie Państwo ciekawy pomysł i chcecie rozpocząć współpracę – zgłoście swój projekt już dziś.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 grudnia 2018 roku.

Regulamin Konkursu oraz informacje o tym jak się zgłosić dostępne są pod adresem: https://ptt.arp.pl/gielda-pomyslow

Opublikowano: 2018-12-06

Przez:admin