• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-12-08

Zaproszenie na webinar pt.: „Transformacja energetyczna, efektywność energetyczna budynków i społeczności energetyczne”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze-warsztacie dotyczącym tematyki transformacji energetycznej, efektywności energetycznej, wymaganej dokumentacji technicznej energetycznej budynków, a także możliwości zawiązywania społeczności energetycznych oraz finansowania tego typu przedsięwzięć przez gminy.

Transformacja energetyczna zmierza do przekształcenia gospodarki oraz sektora energetycznego na takie o bardziej zrównoważonym charakterze, czyli wykorzystujące odnawialne źródła energii, a także efektywne energetycznie, co w rezultacie przyczynia się do zmniejszenia emisji i dążeniu ku neutralności klimatycznej.

Dokumentacja energetyczna budynków to hasło pod którym kryje się kilka pozycji - Audyty energetyczne, Audyty Efektywności Energetycznej (AEE) ‑ Białe Certyfikaty, Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. Istotne jest by śledzić obowiązujące i przyszłe wymogi, a także korzyści wynikające z posiadania takich dokumentów.

Inicjatywa EUCF (Europejski Instrument Miejski) to europejska inicjatywa mająca na celu wspieranie gmin oraz władz lokalnych w całej Europie w formie dotacji w wysokości 60 000 EUR na opracowanie koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań i przyspieszających inwestycje w zrównoważoną energię.

Wsparcie ELENA można otrzymać w formie dotacji na opracowanie dokumentacji pod programy inwestycyjne w obszarze zrównoważonej energii: efektywność energetyczna i budowanie zintegrowanej energii odnawialnej. W ramach Inicjatywy MAE rozpoczęła własny, sfinansowany projekt pt. „Mazovia4EEWave: Fala renowacji Mazowsza – poprawa efektywności energetycznej i integracja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w województwie mazowieckim”, który obejmie przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej (od audytu poprzez dokumentację techniczną aż po dokumentację aplikacyjną i przetargową) pod poprawę efektywności energetycznej i integracje OZE w  budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego.

Społeczności energetyczne mają na celu tworzenie grup, które wspierają rozwój energetyki w celu budowania niezależności (samowystarczalności) energetycznej i dywersyfikacji źródeł odnawialnej energii, by dzięki synergii kompetencji i działań - wspólnymi siłami produkować oraz zarządzać energią na własne potrzeby. Formami takich społeczności mogą być spółdzielnie energetyczne oraz klastry energii.

Projekt CEESEU-DIGIT ma na celu wypracowanie planów klimatyczno-energetycznych dla regionów w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej zgodnych z wizją społeczeństwa, a także zmierzającą do zaprowadzenia porządku Sprawiedliwej Transformacji energetycznej, która zakłada, że każdy powinien zostać objęty tym procesem poprzez: dostęp do czystej i zielonej energii, wprowadzanie w życie zasady efektywności energetycznej oraz neutralności klimatycznej.

Wszystkie te zagadnienia zostaną szerzej zaprezentowane na webinarze-warsztacie.                                      

Spotkanie odbędzie się w formie on-line na platformie MS Teams

12 grudnia 2023 r. o godz. 10:00

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz:

https://forms.gle/kua6MpqqYWXcoDpMA

Rejestracja trwa do 11 grudnia 2023 r. Po rejestracji, na wskazany w zgłoszeniu adres email, zostanie rozesłany link do spotkania.

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt z Panią Ewą Szulc, e-mail: e.szulc@mae.com.pl.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarze-warsztacie, który będzie pomocnym narzędziem przy planowaniu polityki energetyczno-klimatycznej gminy.                                                                                                                                              

Pliki do pobrania

Opublikowano: 2023-12-08

Przez:admin