• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2018-10-03

Program ochrony powietrza – pył zawieszony PM2,5 –strefa aglomeracja warszawska

Uchwałą nr 162/13 z 28 października 2013 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11271.

Uchwałą nr 97/17 z 20 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zaktualizował program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 5964. Program obowiązuje od 7 września 2017 r. do 31 grudnia 2024 r.

Opublikowano: 2018-10-03

Przez:Hubert Puchała