• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2017-10-04

Program ochrony powietrza – pyły zawieszone PM10 i PM2,5 – strefa miasto Płock

Uchwałą nr 163/13 z 28 października 2013 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11272.

Uchwałą nr 95/17 z 20 czerwca 2017 r.Sejmik Województwa Mazowieckiego zaktualizował program ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 5962. Program obowiązuje od 7 września 2017 r. do 31 grudnia 2024 r.

Opublikowano: 2017-10-04

Przez:Hubert Puchała