• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2017-10-03

Program ochrony powietrza – pyły zawieszone PM10 i PM2,5 – strefa miasto Radom

Uchwałą nr 185/13 z 25 listopada 2013 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13010.

Uchwałą nr 94/17 z 20 czerwca 2017 r.Sejmik Województwa Mazowieckiego zaktualizował program ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 5961. Program obowiązuje od 7 września 2017 r. do 31 grudnia 2024 r.

Opublikowano: 2017-10-03

Przez:Hubert Puchała