• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-11-27

Program ochrony powietrza – SO2 – strefa mazowiecka

Uchwałą nr 134/23 z dnia 11 lipca 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2023 r. poz. 8527. 

Opublikowano: 2023-11-27

Przez:admin