• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2022-02-02

Budżet Obywatelski Mazowsza 2022

Od 1 do 20 lutego br. potrwa nabór projektów w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część środków z budżetu województwa.

Czym jest Budżet Obywatelski Mazowsza?

To wydzielona część budżetu Województwa Mazowieckiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 25 mln złotych.

Jakie projekty mogą zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza?

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się w katalogu zadań o charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1.000.000 zł brutto. Maksymalna wartość projektu nieinwestycyjnego wynosi 200.000 zł brutto. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

To realna szansa na realizację własnych pomysłów oraz zmianę wizerunku Twojego otoczenia. Twój wkład w rozwój Województwa Mazowieckiego!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego.

Co należy zrobić alby złożyć poprawnie projekt?

 1. Zapoznać się z regulacjami dotyczącymi BOM 2022. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://bom.mazovia.pl/

 2. Wypełnić formularz na stronie internetowej lub na formularzu papierowym.

 3. Zebrać poparcie minimum 50-ciu mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zachęcamy do aktywnego udziału w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza oraz składania projektów, w szczególności związanych z tematyką ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem.

Autor:

Wioletta Buszko (PZ)

Opublikowano: 2022-02-02

Przez:admin