• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2018-10-11

Program ochrony powietrza – ozon – strefa mazowiecka

Uchwałą nr 138/18 z dnia 18 września 2018 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 9055.

Opublikowano: 2018-10-11

Przez:Hubert Puchała